Vernisáž

Ladislav Kozma ponúka romantický klavír aj počas vernisáže.

- vytvorenie príjemnej atmosféry

- voľná improvizácia, alebo vopred dohodnutý zoznam skladieb

Objednávka výlučne písomnou formou