Umelecká  agentúra Ladislava Kozmu ponúka služby pri príprave a realizácií kultúrnych, zábavných a marketingových aktivít, ktoré realizujeme podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov, ako sú podnikateľské subjekty, PR a marketingové agentúry, spoločenské, či kultúrne organizácie, alebo školské zariadenia a tiež súkromné osoby (pri príležitosti rôznych rodinných podujatí: svadby, promócie, detské oslavy a iné).

Umelecká  agentúra Ladislava Kozmu  zabezpečí jednotlivého umelca, alebo kompletný program vrátane scenára a produkcie.
•    dramaturgické, scenáristické a režijné spracovanie celého podujatia
•    organizáciu priebehu celého podujatia
•    ozvučenie aj osvetlenie celého podujatia
•    pyrotechnické efekty a ohňostroj, interiérová pyrotechnika
•    svetelné efekty a laserovú show
•    fotografovanie a snímanie videokamerou, profesionálna videoréžia
•    kryté pódium, prípadne stan na konanie podujatia
•    veľkoplošnú videoprojekciu a inú prezentačnú techniku
•    grafický návrh a tlač pozvánok, letákov, vstupeniek a pod.
•    výber vhodnej lokality a priestorov, zabezpečenie a výzdobu priestorov podujatia
•    návrh a výrobu scény
•    programy na výletných lodiach
•    usporiadateľskú a bezpečnostnú službu